پرونده الکترونیک روانپزشکی جامع، تخصصی / فوق تخصصی

 

حکیم تمامی فعالیتها مورد نیاز شما را در کلینیک تخصصی روانپزشکیمدیریت میکند.

چرا پرونده الکترونیک پزشکی، حکیم روانپزشکی، منحصر به فرد است؟

 

 شرح حال جامع روانپزشکی اطفال و نوجوانان
 محورهای تشخیصی بر اساس DSM IV
 تولید شرح حال متنی روان و روایی از وضعیت بیمار
 تستهای MMPI ، تست شخصیت وکسلر و …. + آنالیز اتوماتیک MMPI ، قابل توسعه
 انجام تستهای روانشناسی بصورت کامپیوتری توسط بیمار در اتاق تست یا انتظار
 داروهای تخصصی روانپزشکی + سنجش تداخلات دارویی
 یکپارچه با ثبت و پیگیری جلسات مشاوره روانشناسی
 نوبت دهی و مدیریت مالی و اداری کلینیک
 امکانات متعدد دیگر
 .
 

 

 
حکیم روانپزشکیعلاوه بر آسان نمودن مدیریت همه فعالیتها و گردش کار کلینیک، امکان ثبت کامل و سریع پرونده پزشکی بیمار را بر اساس آخرین یافته ها فراهم میکند و علاوه بر آن همه اطلاعات علمی مورد نیاز شما را روی میز شما می آورد و به این علت هست که توسط صدها نفر از همکاران شما مورد استفاده است و جوایز بین المللی و تاییدیه مراکز معتبر تحقیقاتی علوم پزشکی کشور را بدست آورده است.
 
 
مدیریت کامل گردش کار و مالی مطب/ کلینیک  روانپزشکی
محاسبات مالی مطب و پروسه های تشخیصی درمانی مختلف برای همه بیمه ها، بصورت اتوماتیک انجام میشود. گزارشهای متنوع درآمد کلینیک، پزشک اصلی و سایر همکاران، سهم پرداختی بیماران و بیمه ها را به روشنی نشان میدهد و امکان چاپ یا تهیه دیسک از گزارشها وجود دارد. گزارش بیمه ها بصورت دیسک با فرمت XML آماده شده و منتقل میشود.
حکیم تمامی فعالیتهای داخلی مطب، منشی ها، پرستاران و بیماران را مدیریت میکند و یک گردش کار ساده و روشن در مطب ایجاد میکند: 
  • انواع گزارشهای متنوع درآمد کلینیک، پزشک اصلی و سایر همکاران، سهم پرداختی بیماران و بیمه ، چاپ قبضها و ...
  • سیستم وقت دهی
  • فرمهای تعهد نامه بیماران
  • پیام دهی به پرسنل
 
 
مدیریت نسخ و هشدارها
حکیم تخصصی روانپزشکیراحتترین محیط را برای نسخه نویسی فراهم میکند. لیست نسخ از پیش آماده شده برای بیماریهای مختلف، نسخه های قبلی بیمار و داروهای تجویز شده توسط دیگر همکاران در کنار سنجش تداخلات دارویی، آلرژی به داروها، کنترل عوارض بارداری، تداخل با رژیم غذایی یا مصرف الکل  و حتی تداخل با داروهای گیاهی! در   کنار اطلاعات بسیار جامع دارویی در حکیم یک محیط فوق العاده برای تجویز مطئمن، با خطای کم و مرور مجدد معلومات قبلی در خصوص داروها یا یادگیری جدید است.
 
شرح حال متنی زیبا و روان
حکیم تخصصی روانپزشکی از اطلاعات وارد شده بصورت اتوماتیک یک شرح حال متنی روان تهیه میکند و یافته های مهم را در آن برجسته میسازد. تصاویر (  و ...) و نتایج آزمایشات در همان صفحه در اختیار شماست. نمودارهای دینامیک و سیر درمان و خلاصه مراجعات قبلی، سیر بیماری و درمان را بصورت فوق العاده    راحت در اختیار میگذارد. برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه فرمایید.
محاسبه فرمولها () بصورت خودکار انجام میشود و انواع ارزیابی ریسک () بر مبنای رفرنسهای پزشکی در اختیار شماست. علاوه براین بانک جامع اطلاعات دارویی بر مبنای   رفرنس Uptodate و سنجش تداخلات دارویی در تجویز نسخ کمک میکند
 
محتوای تخصصی روانپزشکیکه توسط مراکز معتبر دانشگاهی تهیه شده است
نرم افزار تخصصی روانپزشکیحکیم، به متخصص روانپزشکیکمک میکند تا اطلاعات بیمار را به آسانی و بسیار سریع ثبت نماید. با استفاده از تکنولوژی شرح حال تصویری، میتوانید شرح حال بیمار را با کلیک روی تصاویر شماتیک ثبت نمایید. در حکیم شما فقط با یک صفحه ی بسیار زیبا و راحت برای ثبت تمامی اطلاعات بیمار و مشاهده اطلاعات قبلی او سرکار دارید.
حکیم روانپزشکیبه شما امکان میدهد گروه وسیعی از شرایط بالینی را ثبت نمایید نظیر:

 

Psychiatry for different groups/ Child and Adolescent, Adult, Geriatric
Different situations/ Emergency Psychiatry/ Addiction Psychiatry/ Psychosis Intervention/ Forensic Psychiatry/ School Psychologists
Neurodevelopment Disabilities/
Psychosomatic Medicine/
Psychiatric Genetics/
Initial Complete Evaluation/
Interview / & Mental Status Exam
Bipolar Disorder/ Mania & Depression
Schizophrenia/
Eating Disorders/
Organic Mental Disorders/
Cognitive Analytic Therapy/
Psychopharm/
Anxiety/
Substance Abuse/
Post Discharge Follow Up/
Treatment Plan/
DSM Coding (Axis & Plan)/
 
 

رویکرد مبتنی بر بیمار

اجزاء مختلف حکیم  به صورتی طراحی شده که پزشک را معطوف به بیمار و پروسه بالینی او نگاه دارد. صفحات حکیم از نظر درک مفهومی و کار با آن ساده و سریع است و تنها با بکارگیری آشنایی قبلی خود از کار با ویندوز به آن مسلط میشوید
در حکیم روانپزشکی صفحه ورود و بازیابی اطلاعات تنها یک صفحه است و این صفحه، با ایجاد یک پرونده متنی، بیمار را در مرکز توجه شما قرار میدهد به نحوی که شما راحتی کار با یک پرونده  کاغذی را با امکانات بسیار بیشتر همزمان در اختیار دارید. بدست آوردن یک درک کلی از بیمار و روند درمان او بسیار ساده است.
 
 تکنولوژی منحصر به فرد حکیم این امکان را فراهم میکند تا ضمن لذت بردن از کار با پرونده الکترونیک، از دردسر چرخیدن در صفحات متعدد برای ورود اطلاعات یک پرونده رهایی یابید.
 
از شرح حال ساده و خلاصه تا شرح حال مفصل
وقتی که اطلاعات شرایط بالینی خاص بیمار را وارد میکنید (مثلا ) گاه ممکن است نیاز به ورود اطلاعات خلاصه و سریع داشته باشید و گاه نیاز به جزئیات بیشتر تا حد یک شرح حال مفصل وجود داشته باشد. حکیم روانپزشکی ابتدا یک شرح حال ساده در اختیار شما میگذارد و هرگاه نیاز به جزئیات بیشتر داشته باشید آنها را بصورت اتوماتیک بر مبنای ساختارهای تخصصی ارائه میکند. شما نیز میتوانید این ساختارهای تخصصی را به میل خود ویرایش کرده و تغییر دهید.
 
مبتنی بر استانداردها
حکیم امکان استفاده از استانداردهای SNOMED CT و واژه نامه های ICD 10 , ICD 9CM، ICF و ICDO را فراهم میکند و از اینرو این امکان را میدهد تا اطلاعات بیمار را    در قالب پژوهشهای بالینی مرتبط با اطلاعات دیگر مراکز استفاده نمایید. حکیم برای استفاده از این کدینگها یک اینترفیس بسیار سریع و راحت دارد، با کمترین نیاز به جستجو.
 
 
انعطاف پذیری بی نهایت:
حکیم تخصصی روانپزشکینه فقط از نظر محتوای تخصصی غنی است، بلکه میتواند با شیوه اختصاصی کار شما انطباق یابد. شما میتوانید ساختارهای اطلاعات، فرمهای دلخواه و محاسبات اتوماتیک مورد نیاز خود را در آن تعریف کنید. درست شبیه لباسی که یک خیاط خوب به اندازه شما دوخته و به مرور زمان آن لباس خود بخود اندازه تر و متناسب تر نیز میشود. برای اطلاعات بیشتر به  این صفحه مراجعه فرمایید.

مدیریت مشاوره های تخصصی

در صورتیکه همکاران یا مراکز بیرونی از شما مشاوره تخصصی درخواست نمایند، نظیر مشاوره پیش از عمل، حکیم تمام اطلاعات مربوط به بیمار را از درخواست مشاوره گرفته، تا مشاوره پیش از عمل، مشاوره حدود عمل (72 ساعت بعد از عمل) و معاینات Follow up را بصورت یکپارچه و مرتبط به هم در یک نما در اختیار میگذارد.
سنجش اتوماتیک ریسکها، نظیر ریسک پروسه تشخیصی و درمانی (نظیر عمل جراحی خاص) بر مبنای رفرنسهای بین المللی نه فقط در تصمیم گیری به شما کمک میکند بلکه کاری منحصر به فرد و کمیاب از طرف شماست.
همچنین گزارشات شکیل در پاسخ مشاوره و سیر بیمار، کیفیت و سطح بالای تخصصی شما را به بیماران و دیگر همکاران نشان داده و به رخ میکشد.
 
ایجاد فرمهای دلخواه پرسشنامه از بیماران، فرمهای گواهی بیمار یا گزارش های متنوع پرونده بیمار
شاید غیر ممکن به نظر بیاید، ولی شما میتوانید فرمهای پرسشنامه دلخواه خود را در سیستم تهیه کنید و بیماران در زمان انتظار در اطاق معاینه آنرا پر کنند و به این ترتیب به شما در گرفتن شرح حال یا انجام تحقیق کمک کنند.
همچنین فرمهای گواهی رضایت بیماریا انواع گزارشهای متنوع جدید را میتوانید به سیستم اضافه نمایید. مثلا یک فرم دلخواه گزارش ( ) به همراه تصاویر، شرح کلی، شرح مراقبتهای بعد از انجام و یافته های مهم!
 

توصیف کوتاه صفحه:

نرم افزار تخصصی روانپزشکی ، به صرفه با امکانات بسیار؛ پرونده الکترونیک پزشکی حکیم، مورد تایید مراکز تحقیقاتی و بالینی ممتاز پزشکی دانشگاهی کشور

کلمات کلیدی:

روانپزشکی,EMR,EHR,نرم افزار,پرونده الکترونیک,رایگان,پزشکی,سلامت,کلینیک,مطب,مدیریت,Psychiatry and Behavioral Health

 
 

 


Site Map | Printable View | © 1996 - 2016 پگاه سافت | تمامی حقوق محفوظ است | HTML 5 | CSS |